Autostal ATLANTIC V.Z.W.
Ondernemingsnummer: 0419848068
Lid van VSDC
Aangesloten bij: R.A.C.B.-N.S.K-vergunning: nr. 379387
P.A.K. West - Vl. V.A.S.: nr.: 11232/79
IBAN: BE48 8600 0309 8827
BIC: SPAABE22
Info Autostal Atlantic

Clubfeest Autostal Atlantic


Binnenkort valt de folder voor het Autostal Atlantic clubfeest in de bus.


Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

maandag 04 december 2017 - 21:46:39
Autostal Atlantic Clubkampioenen 2017

Clubkampioenen 2017.


Omloop ALGEMEEN
Omloop per KLASSE
Inter Rally ALGEMEEN
Inter Rally per KLASSE
NAT Rally ALGEMEEN
NAT Rally per KLASSE
NAT Rally Historic ALGEMEEN
NAT Rally Historic per KLASSE
Rally Criterium Algemeen
Rally Criterium per KLASSE
Prov Slalom ALGEMEEN
Prov Slalom per KLASSE
Prov Rallysprint ALGEMEEN
Prov Rallysprint DIV1-2
Prov Rallysprint DIV1-2 KLASSE
Prov Rallysprint DIV3
Prov Rallysprint DIV3 KLASSE
Prov Rallysprint DIV4
Prov Rallysprint DIV4 KLASSE
Prov Rallysprint DIV5
Prov Rallysprint DIV5 KLASSE
Prov Rally ALGEMEEN
Prov Rally DIV 1-2
Prov Rally DIV 1-2 KLASSE
Prov Rally DIV 3
Prov Rally DIV 3 KLASSE
Prov Rally DIV 4
Prov Rally DIV 4 KLASSE
Prov Rally DIV 5
Prov Rally DIV 5 KLASSE
Prov Classic
Prov CLassic KLASSE
Prov Rittensport
Prov Rittensport KLASSE
Prov Regularity
Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

zondag 10 december 2017 - 19:14:52
RALLY WORLD 2018


Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

woensdag 25 oktober 2017 - 19:03:07
GRATIS VERGUNNING

De Raad van Bestuur van de VAS heeft in vergadering beslist om op het einde van het jaar 2017 aan alle klasse-kampioenen en de Algemene kampioen (indien geen klassewinnaar) in alle disciplines, een GRATIS VERGUNNING te schenken voor het seizoen 2018 (minimum vereiste type vergunning voor deelname aan de betreffende discipline). Een winnaar in meerdere klassen kan slechts 1 gratis vergunning bekomen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het behalen van deze gratis vergunning:

 Een gratis VAS-vergunning voor het seizoen 2018 wordt geschonken aan elke klasse-winnaar 2017 en de algemene winnaar (alle disciplines);
 Indien meerdere piloten samen of ex-aequo een klasse-titel behalen, zullen zij elk een gratis VAS vergunning voor het seizoen 2018 bekomen;
 Per discipline en per klasse zal het meest logische type van VAS-vergunning worden uitgereikt. Indien de winnaar van een gratis vergunning voor het seizoen 2018 een hoger type van vergunning wil bekomen, zal het prijsverschil door de deelnemer dienen te worden bijgepast;
 De gratis verworven vergunningen zijn enkel geldig voor het seizoen 2018 en kunnen niet worden overgedragen naar 2019 of de volgende seizoenen. De gratis vergunningen zijn in persoonlijke naam en kunnen evenmin worden overgedragen aan een andere persoon;
 Een vergunninghouder die tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking de hem toegekende bekers en de eventueel toegekende gratis vergunning niet persoonlijk afhaalt of zich voor zijn eventuele afwezigheid evenmin op voorhand verontschuldigt, verliest het recht op de gratis vergunning voor 2018.
Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

dinsdag 14 februari 2017 - 19:56:24
Wijziging VAS Reglement 2017

Sportreglement, pagina 60, Artikel 12 punt 13:

13. Het gebruik van de gele en/of rode vlag:

“Bij gevaarlijke situaties zullen de baancommissarissen de deelnemers verwittigen door middel van gele vlaggen.
Deze vlaggen mogen enkel getoond worden door baancommissarissen die een duidelijke herkenbare vest dragen.
Elke piloot die voorbij een ontrolde en gezwaaide gele vlag rijdt, moet onmiddellijk vertragen, deze verlaagde snelheid behouden tot op het einde van de klassementsproef en de instructies van de baancommissarissen of de bestuurders van de veiligheidswagens volgen.
De vlaggen zullen door alle posten die voorafgaan aan het incident, getoond worden. Het niet respecteren van deze regel zal een sanctie met zich meebrengen, opgelegd door de Sportcommissarissen.
Elke deelnemer, die een gele vlag getoond krijgt, zal een referentietijd toegekend krijgen, zoals beschreven in Hoofdstuk 6: Rally – Sportreglement, Artikel 12.12.

Alle eventuele extra bijzonderheden i.v.m. gele vlaggen moeten worden opgenomen in het particuliere wedstrijdreglement.

Aan de start en/of aan een splitsing van een klassementsproef met rondje(s) kan een rode vlag gebruikt worden waarbij de deelnemers onmiddellijk moeten stoppen en de richtlijnen van de verantwoordelijken dienen te volgen.

Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

maandag 30 januari 2017 - 19:49:25
Mededeling van de gouveneur van West-Vlaanderen

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft melding gemaakt van een aanpassing in de wetgeving in verband met het aspect brandveiligheid tijdens Rally- en Rallysprintwedstrijden.

De beschikbaarheid van blusmiddelen op het servicepark:
Gelet op de reële brandrisico’s in het servicepark moet voortaan in de toelatingsvoorwaarden worden opgenomen dat elke individuele serviceplaats moet voorzien zijn van een brandblustoestel van minstens 6 kilogram (het betreft minimaal een poederblustoestel ABC van minstens 6 kilogram volgens de norm EN 3-7). Dit betekent dat er op elke plaats waar aan een voertuig wordt gewerkt een gekeurd brandblustoestel moet voor handen zijn.
Wanneer bij de (conformiteits)controle blijkt dat voor een serviceplaats geen genormeerd, geldig en gekeurd brandblustoestel voor handen is dan zal de organisatie de desbetreffende piloot uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

woensdag 03 februari 2016 - 20:07:07
Cardiologisch onderzoek

Opgepast: in het jaar dat je 45 wordt moet je een cardiologisch onderzoek ondergaan, voor je een vergunning kan krijgen. Vraag tijdig je onderzoek aan. (zowel VAS als RACB) Indien mogelijk vraag een copy aan.
Opgepast!!
bv je bent op 24 oktober van 2013 geweest, dan telt dit al voor één jaar.
Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

dinsdag 03 mei 2011 - 19:35:13
MEDEDELING

Als u inschrijft in een nationale of internationale wedstrijd is de deelnemer altijd AUTOSTAL ATLANTIC (vergunning NR 379387).
Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

dinsdag 03 mei 2011 - 19:22:19
Tijdig indienen aanvragen.

Voor wie nog een nationale vergunning nodig heeft, moet je ten minstens 14 dagen voor de proef het aanvraagdossier binnenbrengen in het secretariaat. Zoniet zal de RACB een express service van €100 aanrekenen.
Share   Facebook Twitter

printervriendelijk

dinsdag 12 mei 2009 - 19:57:30

Sponsors


Zoekertje