Autostal Atlantic Clubreglement

Clubreglement

Reglement vastgelegd op de bestuursvergadering van 10 feb. 20.

Ieder lid van Autostal Atlantic verplicht er zich toe deze reglementen na te leven gedurende het ganse seizoen.
Eventuele wijzigingen zullen gedurende het seizoen medegedeeld worden.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 50 voor alle disciplines behalve voor rittensport, regularity en karting waar het lidgeld € 25 bedraagt, steunende leden idem. Het lidmaatschap vervalt op 31 december 2020.

Het clublokaal, gelegen in de Edewallestraat 119, (vlakbij Stock Americain Vermeersch-Deconinck), is iedere vrijdag open vanaf 20 uur. Behalve op data’s van wedstrijden binnen de provincie waar de controles op vrijdag doorgaan, alsook in de verlofperiode. Gelieve voor alle zekerheid telefonisch contact op te nemen of na te lezen op de website. 

Art 1: Clubkampioenschap.

Iedere verreden wedstrijd uit de volgende autosporttakken komt in aanmerking voor dit kampioenschap: Rally, Historic Rally, Rally-Sprint, Historic Rally-Sprint, Slalom, Karting, Omloop, Historic Omloop, Rittensport, VAS Classics, Regularity, Nationale Autocross, International 4x4 country, Rally Criterium en Rallycross en tellen mee voor het Algemeen Clubkampioenschap. 

Deze behaalde punten zijn cumuleerbaar. Om echter geklasseerd te worden moeten er wel 5 wedstrijden binnen de zelfde tak gereden worden in dezelfde functie, (vb als piloot of als copiloot) in het Regionaal Kampioenschap en 5 wedstrijden in het Nationaal / Internationaal Kampioenschap en eveneens 3 in het Rally Criterium.

Iedere piloot (team) moet binnen de 5 dagen na de verreden proef een algemene officiële uitslag opsturen of afgeven in het lokaal. (Uitslagen uit kranten, tijdschriften, internet e.d. worden niet aangenomen.)

Het kampioenschap wordt afgesloten op 6 december 2020, wedstrijden na deze datum zullen meetellen in het clubkampioenschap van 2020. Alle uitslagen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer aanvaard.

Indien een piloot (team) uitvalt, moet er een officiële startlijst opgestuurd of afgegeven worden.(startpunten).

Wanneer een piloot (team) aan een gelijklopende wedstrijd, Regionaal-Nationaal deelneemt, krijgt de Nationale Uitslag de voorkeur. (er kunnen dus slechts eenmaal punten gescoord worden in dezelfde wedstrijd.) Short Rally wordt geklasseerd onder de discipline Rally.

Iedere piloot (team) moet het ganse seizoen in de zelfde Divisie, Klasse of Groep rijden om zijn punten samengeteld te zien in deze Divisie, Klasse of Groep.

Komen niet in aanmerking voor het kampioenschap en worden aldus niet geklasseerd:

 • Regionaal alle disciplines - Géén 4 wedstrijden gereden
 • behalve Rally - Géén 5 wedstrijden gereden
 • Regionaal Rallysprint - Géén 4 wedstrijden gereden
 • Rally Nationaal / Internationaal - Géén 5 wedstrijden gereden
 • Rally Historic Nationaal / Internat. - Géén 5 wedstrijden gereden
 • Rallycross - Géén 3 wedstrijden gereden
 • Omloop - Géén 3 wedstrijden gereden
 • Karting Nationaal - Géén 4 wedstrijden gereden
 • Rally Criterium - Géén 3 wedstrijden gereden
 • Rittensport - Géén 4 wedstrijden gereden
 • VAS Classics - Géén 4 wedstrijden gereden
 • Regularity - Géén 3 wedstrijden gereden
 • Salom - Géén 4 wedstrijden gereden
 • Nationaal Autocross - Géén 3 wedstrijden gereden
 • Internationaal 4x4 country - Géén 3 wedstrijden gereden

Art 2: Puntenverdeling.

Rally Rallysprint Rallycross Slalom Karting Nationaal Nationaal Autocross Internationaal 4x4 country
(Regularity enkel algemeen)

Startpunten: 5 ptn

Algemeen Klassement: 1-100 ptn Klasse Uitslag: 1-25 ptn  
2-99 ptn 2-24 ptn
3-98 ptn 3-23 ptn
enz. 
VAS Classic

Startpunten: 5 ptn

Algemeen Klassement: 1-75 ptn Klasse Uitslag: 1-25 ptn  
2-74 ptn 2-24 ptn
3-73 ptn 3-23 ptn
enz. 
Rittensport

Startpunten: 5 ptn

Klasse Uitslag: 1-75 ptn
2-74 ptn  
3-73 ptn
enz

Omloop
Startpunten: 5ptn

Algemeen Uithouding: 1-100 ptn Klasse Uitslag: 1-25 ptn  
2-99 ptn 2-24 ptn
3-98 ptn 3-23 ptn
enz. 
Algemeen Sprint: 1-75 ptn Klasse Uitslag: 1-25 ptn  
(klemkoers) 2-74 ptn 2-24 ptn
3-73 ptn 3-23 ptn
enz.
Worden als uithoudingswedstrijden beschouwd: deze waar 1 Pitstop verplicht is.
Per dag komt enkel de beste uitslag in aanmerking. 

Atr3: Bekers.

Volgende bekers worden op het einde van het seizoen uitgereikt.

Algemeen clubkampioen piloot 1, 2 en 3
Algemeen clubkampioen copiloot 1, 2 en 3  
Eerste Damesteam
Eerste Dame

Rally Regionaal Div 1 & 2 : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Regionaal Div 3 : Piloot Algemeen en Klassen  
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Regionaal Div 4 : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Regionaal Div 5 : Piloot Algemeen en Klassen  
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Regionaal Historic : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Criterium Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Nationaal : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Internationaal : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally Nationaal Historic : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen 
Rally Internationaal Historic : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen 
Nationaal Autocross : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Internationaal 4x4 country : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen 
Slalom : Piloot Algemeen en Klassen
Rittensport : Klassen
VAS Classics : Algemeen en Klassen 
Regularity : Algemeen  
Rally-Sprint Div 1 & 2: Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally-Sprint Div 3: Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally-Sprint Div 4: Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally-Sprint Div 5: Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen
Rally-Sprint Historic : Piloot Algemeen en Klassen
Copiloot Algemeen en Klassen 
Omloop Nationaal / Inter.: Piloot Algemeen en Klassen
Omloop Nat. / Inter. Historic : Piloot Algemeen en Klassen
Rallycross : Piloot Algemeen en Klassen
Karting Nationaal: Piloot Algemeen en Klassen
Meeste buitenlandse deelnames. Piloot of/en Copiloot
Wisselbeker Trofeeën Tallieu wordt overhandigd aan de 
Piloot, Copiloot, Team met het 
meest aantal gestarte wedstrijden.
(de winnaar die deze beker 3x wint, mag deze behouden in geval van ex aequo gaat deze naar de meeste punten)

Meest beloftevolle jongere in zijn/haar discipline. Max leeftijd 25 jaar in het lopende jaar. Deze jongere wordt door de pers / jury verkozen. Indien van toepassing.

Lifetime achievement : autosporter, die al jaren in de autosportwereld actief is. Indien van toepassing.

Art 4: Tussenkomst verzekeringskosten.

Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst verzekeringskosten, dient iedere piloot (team) 5 wedstrijden te betwisten binnen het regionaal kampioenschap of 5 wedstrijden binnen het nationaal kampioenschap en tevens 3 wedstrijden binnen het internationaal kampioenschap. Alle wedstrijden moeten op de officiële kalender voorkomen.
Alle wedstrijden moeten in de zelfde autosporttak en in dezelfde functie verreden worden.
Het bestuur van Autostal Atlantic zal overgaan tot het ter beschikking stellen van de tussenkomst verzekeringskosten naar ratio van de verreden wedstrijden en het beschikbare budget. Er kan nood zijn aan reglementsaanpassingen ten gevolge van sponsorverlies, heirkracht of andere noodsituaties.

De tussenkomst in de verzekeringskosten bedragen:

 • Regionaal : Rally - € 10
 • Rally-Sprint Slalom - € 6
 • Rallycross - € 10
 • Criterium - € 10 
 • Nationaal-Internationaal: Rally - € 20

Voor Rittensport, Classics, Omloop, Karting, Regularity, 
Nationaal Autocross en Internationaal 4x4 country is er geen tussenkomst in de verzekeringskosten.

Alle bekers en tussenkomsten verzekeringskosten kunnen alleen afgehaald worden op het jaarlijkse clubfeest. Elke piloot (team) dient op deze prijsuitreiking aanwezig te zijn of zich te verontschuldigen.

Elke piloot en copiloot moeten voor hun eerste deelname het lidgeld betaald hebben om voor bekers en premies in aanmerking te komen.

Er worden alleen tussenkomsten verzekeringskosten uitgereikt aan piloten.

Art 5: Publiciteit.

Iedere wagen moet gedurende het ganse seizoen en de ganse proef voorzien zijn van de publiciteit door de club opgelegd.
Elke piloot dient als ATLANTIC lid herkenbaar te zijn, dit door op elke zijde van de wagen een Atlantic sticker te kleven, op het brandvrije pak een Atlantic badge en op de helm een klein Atlantic stickertje.

Art 6: Service.

Het serviceteam zal aanwezig zijn op alle Rallyproeven in 
West-Vlaanderen, alsook op diverse proeven buiten de provincie waar minimum 3 teams aan de start komen. Deze 3 teams dienen dan ook effectief in de Atlantic stand binnen te komen. Indien er een team buiten de provincie start, gelieve daarvan dan ook tijdig het secretariaat of het Serviceteam op de hoogte te brengen.

Indien een team bij de stand van Autostal Atlantic wil staan, gelieve tijdig (8 dagen voor de wedstrijd) het secretariaat of serviceteam op de hoogte te brengen en het aantal nodige meters te vermelden. Zodat dat we dit aan de organisatie kunnen melden.

Geleende onderdelen van het club serviceteam dienen binnen de 8 dagen na de proef vervangen of terugbetaald te worden.

De leden van het Serviceteam zorgen ervoor dat er in het servicepark een afgebakende zone voorzien wordt voor de leden van de club. Mogen we er U attent op maken, dat er per team slechts plaats wordt voorzien voor de wedstrijdwagen + 1 servicewagen. Wanneer een team klaar is met de service, vragen we dat dit team de wagens zo snel mogelijk buiten de afgebakende zone te plaatsen, zodat er plaats vrijkomt voor de nog binnenkomende teams. Indien een team de proef staakt of bij ongeval met gekwetsten gelieve Freddy (0495 43 53 25) of Jozef (0478 46 21 12) te verwittigen (verzekeringspapieren).

Indien U bij een servicebeurt hulp nodig hebt of Uw serviceteam is te laat, kunt U altijd beroep doen op ons, we zijn er om te helpen waar mogelijk.
Zorg bij het verlaten van het servicepark dat U alles netjes achterlaat, geen rondslingerende blikjes, flessen, papier enz. Er is altijd een vuilzak in de buurt van de caravan of de camionette ter Uwer beschikking.

Art 7: Varia.

Het bestuur van Autostal Atlantic kan, indien nodig, de reglementen wijzigen in de loop van het jaar. Alle wijzigingen desbetreffende zullen medegedeeld worden op de vergaderingen of via de website.

Autostal Atlantic kan ieder lid die de reglementen van deze club, de RACB Sport, de VAS of de PAK niet naleeft of zich onsportief gedraagt, voor bepaalde tijd schorsen, zodat het voor het betrokken lid onmogelijk wordt om nog verder aan wedstrijden deel te nemen. Ieder lid dient ook alle technische reglementen, opgelegde uurroosters door organisatoren, andere weggebruikers en buurtbewoners met het nodige respect te eerbiedigen.

Alle leden dienen de Autostal Atlantic Piloten Overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en af te geven in het lokaal, om in aanmerking te komen voor bekers en premies.

Voor nationale / internationale proeven, dient om in aanmerking te komen voor het kampioenschap, ingeschreven te worden onder deelnemersvergunning 379 387 van Autostal Atlantic. 

Proeven gereden in het buitenland, worden onder Internationaal klassement gerangschikt. 

Alle gereden wedstrijden komen in aanmerking voor de diverse kampioenschappen en dienen voor te komen op een kalender uitgeven door een officieel erkende autosportfederatie.
Piloten die rijden onder de gemeenschappelijke Atlantic-deelnemersvergunning kunnen geen klacht neerleggen tegen een deelnemer die rijdt onder dezelfde gemeenschappelijke Atlantic-deelnemersvergunning. 

Een schadegeval veroorzaakt door een piloot rijdend onder de gemeenschappelijke Atlantic-deelnemersvergunning, zal steeds verhaald worden op de betrokken piloot. Alle kosten ten gevolge van klachten neergelegd door een piloot die onder de gemeenschappelijke Atlantic-deelnemersvergunning deelneemt, zullen ook verhaald worden op de betrokken piloot.

Autostal ATLANTIC V.Z.W.
Ondernemingsnummer: 0419848068
Lid van VSDC
Aangesloten bij: R.A.C.B.-N.S.K-vergunning: nr. 379387
P.A.K. West - Vl. V.A.S.: nr.: 11232/79